comelit sustainability environmental impact

Comelit duurzaamheid

Het in zijn bedrijfsstrategie centraal stellen van duurzaamheid in al zijn aspecten – economisch, sociaal en op milieugebied – is voor Comelit een onderscheidend identiteitselement en een engagement dat tot uitdrukking komt in concrete dagelijkse keuzes. Comelit heeft dit thema hoog op zijn agenda staan en is vastbesloten om bij te dragen aan het welzijn van zijn eigen mensen en van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is, om zich in te zetten voor de bescherming van het milieu en om duurzame praktijken te bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de samenleving als geheel, om zo een duurzame toekomst voor de komende generaties te garanderen.

3 DOOR COMELIT VASTGESTELDE ACTIEGEBIEDEN

Het Duurzaamheidscomité werd belast met het definiëren van de strategische richtlijnen om duurzaamheid in de activiteiten van Comelit te integreren en de activiteiten van de onderneming in de komende drie jaar te sturen. Het is de bedoeling de belangrijkste aspecten en indicatoren op milieu-, sociaal en bestuursgebied te onderzoeken en weer te geven, alsook de kenmerken van het bedrijfsmodel, waarbij de centrale rol van de mens in het waardesysteem van Comelit, samengevat in de bedrijfsbelofte “With You. Always!“.

WITH YOU. ALWAYS

Dit zijn de acties die het bedrijf onderneemt ten opzichte van de menselijke en economische hulpbronnen om de relaties met klanten en leveranciers verder te ontwikkelen, voor het omgaan met kwesties op het gebied van informatiebeveiligingssystemen en databeheer, innovatie, productonderzoek en -ontwikkeling en klantgerichtheid.

THE PEOPLE WITH US

Voor Comelit betekent het centraal stellen van de doelstellingen van de werknemers dat het bedrijf zich inzet om hun opleiding, veiligheid en lichamelijk en geestelijk welzijn te garanderen. Een streven naar duurzaamheid in de “sociale” sfeer die ook de samenhang bevordert met de eigen gemeenschappen waarvoor Comelit altijd oog heeft gehad.

COMELIT WITH THE PLANET

Alle activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van vervuiling en een beter afvalbeheer. Een voorbeeld is de toename in het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, minder verpakkingsmateriaal en de reeds begonnen logistieke reorganisatie om de CO2-uitstoot te verminderen.