Uw data en gegevens zijn het veiligst bij ons!

HOE VEILIG ZIJN UW GEGEVENS? WAT GEBEURT ER MET DE GROTE HOEVEELHEID DATA DIE OVER SERVERS HEEN VERSTUURD WORDT? Dat is een belangrijke vraag om te stellen voor een camerabewakingssysteem.

Meer dan ooit in dit tijdperk van de “Big Data” zijn cybersecurity en de bescherming van gevoelige gegevens actuele en belangrijke thema’s en vormen ze een steeds grotere zorg voor bedrijven en particulieren. In de afgelopen jaren zijn cyberaanvallen zelfs exponentieel toegenomen!

Een groot deel van de beveiliging van publieke of particuliere infrastructuren is gebaseerd op camerabewakingssystemen. Het hacken van hun protocollen kunnen leiden tot ernstige gevolgen. Daarom heeft Comelit zich ingezet om geavanceerder oplossingen te vinden die het standaard niveau van IT-beveiliging en gegevensbescherming verhoogt.

Want de garantie dat elk gegeven, elke opgenomen videobeeld en elk geregistreerd gezicht werkelijk veilig wordt bewaard en verwerkt, is voor ons  een kernwaarde. Wij hechten waarde aan de fysieke veiligheid van goederen en personen, maar ook en vooral aan de bescherming van gegevens: het is onze verantwoordelijkheid!

ONZE NAAM ALS GARANTIE VOOR DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

Er zijn verschillende landen die bepaalde camerabewakingssystemen fabrikanten van hun markt hebben geweerd, zoals de Verenigde Staten die, via sectie 889 van de John S.McCain National Defense Authorization Act, overheidscontractanten verbiedt de federale overheid te voorzien van apparatuur, systemen of diensten, met betrekking tot telecommunicatie of videobewaking (samen met hun essentiële componenten) geproduceerd of geleverd door enkele van de grootste fabrikanten en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Door voor Comelit te kiezen, kiest u voor een Italiaanse privéonderneming, zonder staatsinmenging en zonder belang of verplichting om de gegevens die via onze servers zijn verzameld, aan derden te verstrekken.

En we gaan zelfs een stap verder!
– de infrastructuur van onze cloud-server is ons eigendom en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van Europa’s belangrijkste financiële centra en een belangrijk knooppunt voor datacenters) en wordt beheerd in samenwerking met ’s werelds grootste cloud provider: Amazon AWS (Amazon Web Services);
– de componenten van de Comelit-producten voldoen aan de norm NDAA (ontdek meer over NDAA standaard) en GDPR;
– Comelit camera’s en de videorecorders zijn ONVIF-compliant (Open Network Video Interface Forum), waardoor de compatibiliteit met de producten van andere fabrikanten wordt gegarandeerd.

VEILIG EN BETROUWBAAR EN DAT ZIJN NIET ALLEEN ONZE WOORDEN!

Hier volgen een aantal projectvoorbeelden waarbij die IT-beveiliging en de bescherming van gevoelige gegevens cruciaal is en Comelit het vertrouwen heeft gekregen om de dataveiligheid te waarborgen.

Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een project met 219 IP-camera’s die worden beheerd door een centrale controlekamer, compleet met videowalls en speciale servers voor gegevensopslag.

De parkeergarage bij het centraal station van Napels is beveiligd (een echt intermodaal multiservice-knooppunt voor de groene mobiliteit in de stad) met 90 camera’s van de serie Advance, uitgerust met Ai (Artificial intelligence).

We hebben de veiligheid van ziekenhuizen aan de Riviera Romagnola verbeterd en verhoogd door meer dan 200 camera’s te installeren, zowel binnen als buiten de verschillende afdelingen en de betaalde parkeergarage van de verschillende faciliteiten.

With You. Always komt ook hier tot uitdrukking: we staan altijd aan uw zijde en weten hoe belangrijk het is om uw gegevens te beschermen.

Meer weten over CCTV van Comelit & cybersecurity?

Meer weten over onze camerabewakingsoplossingen?