comelit sustainability environmental impact

Comelit duurzaamheid

Het in zijn bedrijfsstrategie centraal stellen van duurzaamheid in al zijn aspecten – economisch, sociaal en op milieugebied – is voor Comelit een onderscheidend identiteitselement en een engagement dat tot uitdrukking komt in concrete dagelijkse keuzes. Comelit heeft dit thema hoog op zijn agenda staan en is vastbesloten om bij te dragen aan het welzijn van zijn eigen mensen en van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is, om zich in te zetten voor de bescherming van het milieu en om duurzame praktijken te bevorderen, zowel binnen het bedrijf als in de samenleving als geheel, om zo een duurzame toekomst voor de komende generaties te garanderen.

DUURZAAMHEIDSRAPPORT

Om deze redenen heeft Comelit ervoor gekozen om zijn eerste duurzaamheidsrapport op te stellen via een participatiemethode, waarin naast externe deskundigen binnen de sector, heel de Groep betrokken is.

“Het is een document dat een objectieve momentopname geeft van de resultaten die we tot nu toe hebben bereikt, maar het geeft bovenal een weg aan naar de nieuwe doelen die we willen bereiken, vanuit een perspectief van voortdurende verbetering dat past bij onze manier van zijn en werken. We zijn ons ervan bewust dat duurzame ontwikkeling de echte uitdaging van dit moment is, waartoe we allemaal worden aangespoord”, zo verklaart de CEO van de groep, Edoardo Barzasi.

3 DOOR COMELIT VASTGESTELDE ACTIEGEBIEDEN

Het proces werd gecoördineerd door het duurzaamheidscomité dat tot doel had de strategische richtlijnen vast te stellen om duurzaamheid in de bedrijfsactiviteiten van Comelit te integreren en om een richtlijn te bieden voor de bedrijfsvoering van de komende drie jaar. Het rapport is opgesteld volgens de meest solide en in Europa meest gebruikte rapportagestandaarden: de Global reporting Initiative Standard (GRI Standard). Het duurzaamheidsrapport verdiept en geeft niet alleen de belangrijkste aspecten en ESG-indicatoren (Environmental, Social, Governance) weer, maar ook de kenmerken van het bedrijfsmodel waarbij de nadruk wordt gelegd op de centrale plaats van de mens in het waardesysteem van Comelit, samengevat in de bedrijfsfilosofie “With You. Always”.

 

WITH YOU. ALWAYS

Dit zijn de acties die het bedrijf onderneemt ten opzichte van de menselijke en economische hulpbronnen om de relaties met klanten en leveranciers verder te ontwikkelen, voor het omgaan met kwesties op het gebied van informatiebeveiligingssystemen en databeheer, innovatie, productonderzoek en -ontwikkeling en klantgerichtheid.

THE PEOPLE WITH US

Voor Comelit betekent het centraal stellen van de doelstellingen van de werknemers dat het bedrijf zich inzet om hun opleiding, veiligheid en lichamelijk en geestelijk welzijn te garanderen. Een streven naar duurzaamheid in de “sociale” sfeer die ook de samenhang bevordert met de eigen gemeenschappen waarvoor Comelit altijd oog heeft gehad.

COMELIT WITH THE PLANET

Alle activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van vervuiling en een beter afvalbeheer. Een voorbeeld is de toename in het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, minder verpakkingsmateriaal en de reeds begonnen logistieke reorganisatie om de CO2-uitstoot te verminderen.