Brandbeveiliging.

Alles in functie van uw veiligheid.

Het doel van een automatisch branddetectiesysteem is om zo snel mogelijk de brandhaard te detecteren en te signaleren, mensenlevens te redden en waardevolle spullen en cultuurgoed te beschermen, door evacuatieprocedures te versturen, beveiligingssystemen te activeren en eventuele overige veiligheidsmaatregelen te starten.

1.

Er ontstaat brand.

2.

De detector detecteert rook en/of warmte.

3.

Het signaal wordt naar de centrale gestuurd.

4.

Het geluidssignaal wordt geactiveerd.

5.

Het evacuatieplan wordt tijdig geactiveerd.

Zorgen voor de veiligheid van mensen betekent volgens Comelit dat er voortaan ook een compleet productassortiment is voor branddetectie. Een nieuwe productreeks die niet alleen centrales omvat, maar ook automatische rook- en warmtedetectoren, alarmdrukknoppen, visuele en akoestische meldsystemen en installatietoebehoren (veiligheidsschakelaars, voedingseenheden, enz.), en een serie draadloze systemen.

Conventionele productlijn.

De centrales zijn verbonden met meerdere tweedraads lijnen.

Het alarm wordt door de detector naar de centrale verzonden.

Het conventionele automatische detectiesysteem is eenvoudig te installeren en is direct gebruiksklaar.

Geschikt voor kleine en/of eenvoudige systemen.

Implementatie met Wireless en Evac.

Nauwkeurige identificatie van het punt waar het alarm is gegenereerd.

Nauwkeurige identificatie van het punt waar het alarm is gegenereerd.

Geschikt voor alle soorten toepassingen, van woningen tot kleine gebouwen voor de dienstensector, tot grotere systemen (musea, scholen, industrieën, vliegvelden).

De centrales kunnen zowel in een redundant netwerk als met het ethernet netwerk worden verbonden.

De brandsignaleringen zijn niet alleen op de centrale zelf zichtbaar, maar ook op de herhaalborden en op de pc's waarop de speciale software is geïnstalleerd.

Eenvoudige programmering en inbedrijfstelling dankzij programmeersoftware op de pc.

Implementatie met Wireless en Evac.

Geadresseerde lijn en conventionele lijn met draadloze integratie.

Voor het uitbreiden van bestaande, bedrade systemen of voor het aanleggen van nieuwe systemen met volledig draadloze detectoren.

Ideaal voor systemen waarbij het onmogelijk of moeilijk is om de bekabeling voor detectoren aan te leggen (musea, parkeergarages, enz.).

Ideaal voor systemen op plaatsen met wisselende locaties (bv. landschapsburelen)

Een draadloze installatie zorgt voor een snelle installatie met met een minimaal ongemak voor de omgeving.

Alle toestellen hebben een radiobereik van 500 m in open ruimte.

Het systeem omvat een repeater om het maximale zendbereik verder te vergroten, ook voor architectonisch complexe structuren.

Systemen voor de meest complexe eisen.