Functie energieverbruik

Een comfortabele woning is op de eerste plaats een efficiënte woning.

Dankzij de oplossingen van Comelit is het nu mogelijk om het energieverbruik in de woning bij te houden, weer te geven en te kiezen waar en hoe u het verbruik via de verschillende domoticafuncties kunt optimaliseren. Door altijd de temperatuur te beheersen en automatisch de klimaatregeling te beheren, kunt u verspilling tegengaan en toch in elke ruimte genieten van de ideale temperatuur. SimpleHome van Comelit maakt het mogelijk om het verbruik continu in de gaten te houden, en bij te sturen. Met de domotica van Comelit kan het verbruik van bijvoorbeeld gas, water, verwarming, elektriciteit voor de verschillende stopcontacten en de door zonnepanelen geproduceerde energie worden bekeken.

Mogelijkheid om voor elk verbruikstype de uur-/weektarieven in te stellen.

Weergaven van de bespaarde CO2.

Verbruiksgeschiedenis weergeven in de vorm van tabellen of grafieken per dag/maand/jaar of van de afgelopen 5 jaar.

Grafiek die de stroomproductie van de zonnepanelen weergeeft in vergelijking tot het verbruik.

Configuratie van drempelwaarden per uur, dag, maand en jaar.

Verbruik en kosten van de afgelopen 5 jaar exporteren naar SD kaart (bijgeleverd).

Grafische weergave van de verschillende verbruikstypes en kosten.

Weergave van de overschrijding van de ingestelde drempelwaarde in de vorm van een “Stoplicht”.

Ook op afstand is het mogelijk alle verbruiksinformatie van de eigen woning weer te geven.

Bedieningsschermen

Ontdek One en klimaatregeling

vanaf de meest innovatieve bediening

ter wereld.

Meer informatie